Search

Stichting Christian Children

Bent u ook zo begaan met kinderen?

 

Doel van de stichting

Stichting Christian Children (SCC) heeft als doel

 

1) om kansarme, christelijke kinderen in ontwikkelingslanden met het oog op een betere toekomst geestelijke, materiële en financiële   ondersteuning te verlenen, zulks ter bemoediging en verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.

2) het ondersteunen van de plaatselijke organisatie en christelijke kerken ten einde de doelstelling te kunnen verwezenlijken.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

1) het financieel ondersteunen van onderwijs aan de genoemde kinderen;
2) het (doen) geven van onderwijs aan de genoemde kinderen;
3) het (doen) geven van materiële en financiële hulp aan de genoemde kinderen;
4) het geestelijk, materieel en financieel ondersteunen van de plaatselijke christelijke kerken waartoe genoemde kinderen behoren.

 

Het bestemde vermogen wordt gevormd door:

 

1) subsidies, giften en donaties;
2) erfstellingen of legaten.