Search

Stichting Christian Children

Bent u ook zo begaan met kinderen?

 

ANBI

ANBI

logo1 

                                                           

Stichting Christian Children                       ANBI

Stichting Christian Children staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1-1-2012 is de nieuwe geefwet van kracht geworden waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter om Stichting Christian Children financieel te ondersteunen.

Beleidsplan Stichting Christian Children

(Download pdf)

1.0 Inleiding

Een korte beschrijving van het doel van dit beleidsplan.

2.1 Historie van SCC
Een korte beschrijving van de historie van Christian Children op weg naar een stichting.

2.2 Filosofie en rol van SCC

Toelichting op het wereldbeeld van de organisatie: een doordachte aanpak van de sponsoring van kinderen, rekening houdend met hun cultuur, etc.. Met deze filosofie proberen we ons als organisatie te onderscheiden. Tevens wordt onze rol beschreven in relatie tot de Christian Children Foundation in de Filipijnen.

2.3 Missie, Visie en Werkwijze van SSC

Een beschrijving waar de organisatie nu staat, en welke ontwikkelrichting we hebben gekozen voor de komende jaren met een praktische beschrijving van onze werkwijze.

2.4 Zetel en organisatie SCC

Overzicht zetel, organisatie en contactgegevens van SCC

2.5 Beloningsbeleid SCC

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die geen salaris ontvangen. Gemaakte kosten worden in principe vergoed.

 

Financiële verantwoording
(Download overzicht 2013 pdf)

( Download overzicht 2014 pdf)

( Download overzicht 2015 pdf)

Staat van baten en lasten.